Avlopp Tel: 070-670 87 88

Auktoriserad avloppsinstallatör

Björns Grävtjänst AB är ett företag som projekterar och installerar enskilda avloppsanläggningar, Minireningsverk, markbädd, infiltration, sluten tank etc. Vi har dessutom allt avloppsmateriel som förekommer på marknaden och säljer allt som ni behöver till ert avlopp till ett förmånligt pris.

Utbildad hos Maskinentreprenörerna, Fann, Baga, när det gäller markbaserad rening.

Ett fungerande avlopp utan luktproblem är en förutsättning för ett bra boende. Vid projektering av er avloppsanläggning gräver vi provgropar för bedömning av grundvattennivå samt grundvattnets strömningsriktning och markens beskaffenhet. Utifrån förhållanden som råder på platsen och krav på rening som Naturvårdsverket ställer, projekteras ert avlopp. Vi bygger ert nya avlopp med största omsorg och högsta kvalitet, varför 10 års garanti alltid lämnas på avlopp.

Från små minireningsverk för ett hushåll till stora anläggningar som klarar hela byar och samfälligheter.

Trekammarbrunn i plast , trekammarbrunn i betong.
Hos oss kan ni känna trygghet i att lämna över dimensionering, projektering, tillståndsansökan och genomförande av ert nya avlopp.  Det är ett hantverk som kräver erfarenhet för att skapa den bästa anläggningen utifrån er fastighets unika förutsättningar.
Vi har lösningen för avlopp på problemställen såsom:

•  vid begränsat utrymme
•  i svår terräng
•  vid högt grundvatten
•  vid dålig avrinning i marken
•  vid gammal igensatt infiltration

Tel: 070-670 87 88

 

BAS-P U

 

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X