Avlopp Tel: 070-670 87 88

Auktoriserad avloppsinstallatör

Björns Grävtjänst AB är ett företag som projekterar och installerar enskild avloppsanläggning, markbädd, infiltration, sluten tank etc. Vi har dessutom allt avloppsmateriel som förekommer på marknaden och säljer allt som ni behöver till ert avlopp till ett förmånligt pris.

Trekammarbrunn i plast , trekammarbrunn i betong , minireningsverk , markbädd på burk , infiltrationskassetter .

Ett fungerande avlopp utan luktproblem är en förutsättning för ett bra boende. Vid projektering av er avloppsanläggning gräver vi provgropar för bedömning av grundvattennivå samt grundvattnets strömningsriktning och markens beskaffenhet. Utifrån förhållanden som råder på platsen och krav på rening som Naturvårdsverket ställer, projekteras ert avlopp. Vi bygger ert nya avlopp med största omsorg och högsta kvalitet, varför 10 års garanti alltid lämnas på avlopp.

Hos oss kan ni känna trygghet i att lämna över dimensionering, projektering, tillståndsansökan och genomförande av ert nya avlopp.  Det är ett hantverk som kräver erfarenhet för att skapa den bästa anläggningen utifrån er fastighets unika förutsättningar.
Vi har lösningen för avlopp på problemställen såsom:

•  vid begränsat utrymme
•  i svår terräng
•  vid högt grundvatten
•  vid dålig avrinning i marken
•  vid gammal igensatt infiltration

Fritidsboende

Avlopp i fritidsboende med måttlig användning till exempel att man är två personer vanligen tre månader per år och något intensivare med gäster några veckor på sommaren och då fastigheten ligger inom hög skyddsnivå är sluten tank med vakumtoalett och ett separat system för BDT vattnet ett prisvärt alternativ långsiktigt eftersom att man slipper serviceavtal och slamtömningar och behöver endast tömma tanken när den är full. Och tanken är dimensionerad för en tömning per år för 5 personer permanentboende så det kan dröja 4 till 5 år innan man behöver tömma tanken och då blir driftkostnaden i särklass låg.

Renovering av igensatt infiltration

Utbyte av infiltrationskassetter i en anläggning som satt igen.
Frigoliten och fiberdukarna som satt igen sorteras ur och körs bort.

Nytt Koncept

 Vi använder oss av en beprövad teknik som ger fördelar vad gäller livslängden på avloppsanläggningarna och dessutom skapar driftsäkerhet.
Ny Grusbädd med ny tryckinfiltration installeras med riktig markisolering som inte drar åt sig fukt och som tål tryck.
10 års garant lämnas på Avloppsarbeten.

Baga dokument

FANN DIPLOM

BAS-P U

 

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X