Avlopp Tel: 070-670 87 88

Auktoriserad avloppsinstallatör

Björns Grävtjänst AB är ett företag som projekterar och installerar enskilda avloppsanläggningar, Minireningsverk, markbädd, infiltration, sluten tank etc. Vi har dessutom allt avloppsmateriel som förekommer på marknaden och säljer allt som ni behöver till ert avlopp till ett förmånligt pris.

Utbildad hos Maskinentreprenörerna, Fann, Baga, när det gäller markbaserad rening. BAS P/U

Ett avlopp som fungerar alla dagar på året är ingen lyx utan en självklarhet. Vid projektering av er avloppsanläggning gräver vi provgropar för bedömning av grundvattennivå samt grundvattnets strömningsriktning och markens beskaffenhet. Utifrån förhållanden som råder på platsen och krav på rening ( normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå ), projekteras ert avlopp. Vi bygger ert nya avlopp med största omsorg och högsta kvalitet, varför 10 års garanti alltid lämnas på avlopp.

Från små minireningsverk för ett hushåll till stora anläggningar som klarar hela byar och samfälligheter.

Trekammarbrunn i plast , trekammarbrunn i betong.
Hos oss kan ni känna trygghet i att lämna över dimensionering, projektering, tillståndsansökan och genomförande av ert nya avlopp.  Det är ett hantverk som kräver erfarenhet för att skapa den bästa anläggningen utifrån er fastighets unika förutsättningar.
 
Det finns inget facit att titta i och det går inte att googla på internet för att göra ett väl fungerande enskilt avlopp utan det är ett gediget hantverk och lång erfarenhet som krävs då man har många parametrar att ta hänsyn till. Efterpoleringssteget ska syresättas för att bakterierna som står för den biologiska reningen ska trivas vissa ställen ska isoleras och andra ställen ska inte isoleras för att uppnå maximal aktivitet i reningen utan att äventyra frysrisk och då beroende på läget och allt detta är endast lång erfarenhet och att man grävt upp infiltrationer som inte fungerat och därigenom lärt sig av andras och egna misstag.
 
 Vi har lösningen för avlopp på problemställen såsom:
 

•  vid begränsat utrymme
•  i svår terräng
•  vid högt grundvatten
•  vid dålig avrinning i marken
•  vid gammal igensatt infiltration

Om ni är i behov av att åtgärda ert avlopp så är ni välkommen att höra av er på telefon smidigast, men skicka gärna adressuppgifter och plats och ärende på e- post  info@bgtab.se

Tel: 070-670 87 88

 

BAS-P U

 

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X