Markplanering

Under begreppet markplanering ryms allt från stubbrytning till färdig gräsmatta. Här bestäms på vilken höjd huset skall stå så att avrinningen med mera fungerar.
Vi levererar fyllnadsmaterial , bärlager , gårdsgrus , makadam , matjord med mera direkt till er tomt samt planerar ut det.
Nedan visas några exempel på hur vi deltagit i planeringsarbeten.

Vägförbättring

Renovering av en väg som sjunkit ihop och jäst ut i dikena.

Då rensar vi ur dikena och skär av kanterna på sidorna så att vattnet kan rinna ner i diket och i vissa fall kan man lägga ut en fiberduk klass N3 därefter lägger vi på ett lager med Bergbärlager 0-32 och sedan avslutas med en topp av ett Slitlager Bergkross 0-18.
Väg där stora stenar börjat sticka upp.
Åtgärd:
Gräva ur stenarna och fylla in nytt väggrus.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X