Dränering Tel: 070-670 87 88

Fukt är ett hot mot ert hus
Fuktskador på husets grund är ganska vanligt när huset börjar bli sådär en 30-40 år. Det beror dels på att dräneringsledningarna blir igenslammade och att tätskiktet på källarväggen börjar bli uttjänt. Har man en källare som luktar unken eller att man ser fuktskador nere på väggens insida, är det hög tid att se över den utvändiga dräneringen och fuktspärren. Vi tar största möjliga hänsyn till miljön och strävar efter att göra minsta möjliga skada på er trädgård i samband med dränering av er källare.

 

Vid dränering och isolering av grunder har jag valt att samarbeta med  Fuktspärrteknik på grund av deras kompletta sortiment vad gäller dränering, fukt och den support dom bistår vid arbete med dräneringen. Dessutom har jag gått deras certifieringsutbildning  S G C  (Säker Grund Certifikat), vilket bland annat innebär att arbetet dokumenteras och kunden erhåller ett intyg på utförd dränering.

 

Spolning av dräneringsledningar
Spolning av dräneringsledningar kan vara en tillfällig hjälp, men om rötter från träd och buskar letat sig in i dräneringen så kommer dom att återkomma inom kort efter spolning av dräneringen. Detsamma gäller om dräneringen är igenslammad med lera och annat finkornigt materiel runt gamla dränerinsledningar, som oftast består av tegelrör, det vill säga att det finkorniga materielet efter ett antal regn åter sätter igen dräneringen.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X