I samband med markarbeten stöter man på olika problem som ej kunnat förutses och ett av dessa är när man kommer i kontakt med urberget eller en sten som är för stor och då är det kraftigare doningar som måste till.

Björns Grävtjänst spränger i mindre omfattning i berg och knäcker alla stenar oavsett storlek även i närheten av hus.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X